Biskopens påskehilsen


Her kan du lese biskopens påskehilsen 

Å leve i oppstandelsens lys

 

Plutselig stod han der midt iblant de sørgende. Dørene var stengte, og Jesu venner var overveldet av frykt etter at Jesus hadde lidd en brutal død på korset. «Fred være med dere!» var ordene han hilste dem med. En hverdagshilsen som aldri hadde vært så fylt med mening som da Jesus brukte den denne påskekvelden.

Ordet fred, shalom, rommer alle gudsrikets velsignelser og uttrykker hele Guds skapervilje. Det er påskehilsenen framfor noen, og når Jesus sier «fred» til disiplene sine og til oss, sier han: Jeg er med deg og kommer alltid til å være med deg. Det betyr ikke at du unngår all motgang og konflikter, lidelse og vanskeligheter, men jeg skal være med deg. Jeg gir deg den kraften og kjærligheten du trenger. Så ikke vær redd. Jeg er med deg.

Det var ingen øyenvitner til selve oppstandelsen, men mer enn fem hundre enkeltpersoner fortelles å ha møtt Jesus lys levende. Han kom og gav dem nytt håp midt i all forvirring og mørke. Når noen anklaget Jesus for å være en bedrager, kunne de kristne vise til oppstandelsen som et bevis på at han var Guds Sønn. Troen på oppstandelsen ble selve kjernen i den kristne tro, det alt står og faller med. Var det ikke for oppstandelsen ville Jesus gått inn i historien som en bemerkelsesverdig profet og martyr, men neppe en det var verdt å gi sitt liv for.

To tusen år seinere blir troen på oppstandelsen fortsatt feiret i alle tidssoner og på alle kontinenter. Jeg tror grunnen er at mennesker opplever at den kaster et nytt lys over tilværelsen. Vi har ikke vitenskapelige bevis for det som skjedde, men like fullt kan vi leve i oppstandelsens lys. Hver eneste søndag er en påskedag, og gjennom Ordet som lyder og de liturgiske handlingene får vi næring til troen og styrke til å leve i den oppstandnes lys.

Jesus sendte disiplene ut med ordene «Som Far har sendt meg, sender jeg dere». Denne utsendelsen gjelder alle som tror på ham. Vi er sendt som fredens redskaper i en verden av uro, krig og konflikt for å bringe tilgivelse og forsoning, håp og framtid.

Biskop Jan Otto Myrseth

 

Tilbake