Utleie Sandefjord kirke


Det er mulig å leie Sandefjord kirke til kirkelige eller kulturelle arrangementer.

 

[BILDETEKST]

Ønsker du å opptre i Sandefjord kunst- og kulturkirke?
Utøvere/kunstnere som ønsker å delta i konsertserien eller under kirkefestdagene bes henvende seg til Sandefjord menighet.

Følgende datofrister gjelder:

Arrangementer i høstsemesteret (september–desember): 15. februar

Arrangementer i vårsemesteret (februar–juni): 15. september

NB! Nevnte datoer er å betrakte som frister for å komme med i vår hovedbehandling av arrangementsoppsettet (semesterets konsertkalender). Det vil likevel være mulig å søke senere, men en godkjenning da vil være avhengig av resultatet av hovedbehandlingen og om arrangementet passer inn med tanke på profil, valgt tema (f.eks. under kirkefestdagene), gjenværende ledige arrangementsdatoer osv.

Se reglement og priser for mer detaljer.

 

Priser for utleie av kirkerom i Sandefjord
Vedtatt i kirkelig fellesråd 15.11.2017 og godkjent av Tunsberg bispedømmeråd 2.3.2018. 

  • Leie av kirkerom til øvelse. 1000
  • Leie av kirkerom til arrangement, uten salg av billetter 2000
  • Leie av kirkerom med salg av billetter, innenbys arrangør. % av billettinntekt 10% (min 2000)
  • Leie av kirkerom med salg av billetter, utenbys arrangør. % av billettinntekt 20% (min 2500)
  • Tillegg for renhold, kr/time 550
  • Tillegg for kirketjener, kr/time 550
  • Tillegg for kantor/organist kr/time inkl øvelse avtales spes.

 

Tilbake