Diakoni


Med diakoni tar kirken et samfunnsansvar gjennom forskjellige arbeidsformer og ved å ta ulike roller.
Diakoni er omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Grunnleggende tanker er at Guds kjærlighet er til alle mennesker, vi er skapt til å være medmennesker og vi er gjensidig avhengige av hverandre gjennom livet.