Diakoni


Med diakoni tar kirken et samfunnsansvar gjennom forskjellige arbeidsformer og ved å ta ulike roller.
Diakoni er om omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Grunnleggende tanker er at Guds kjærlighet er til alle mennesker, vi er skapt til å være medmennesker og vi er gjensidig avhengige av hverandre gjennom livet.