Temakveld om sorg, våren 2024


Det blir temakvelder om sorg på  Stokke bibliotek  7. mars og  Sandefjord bibliotek 21. mars  

Les mer
 

Temakveld om sorg, våren 2024


Det blir temakvelder om sorg på  Stokke bibliotek  7. mars og  Sandefjord bibliotek 21. mars  

Les mer

Kaffe og prat på Forsmann og Ranvik seniorsentre


Våren 2024

Les mer
 

Kaffe og prat på Forsmann og Ranvik seniorsentre


Våren 2024

Les mer

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Program vår 2024

Les mer
 

KIA - Kristent interkulturelt arbeid


Program vår 2024

Les mer

Ønsker du skyss til gudstjenestene?

Kontakt diakon Lise Strandberg hvis du ønsker skyss til gudstjenester i Sandefjord kirke.  Vi ønsker å tilby skyss innenfor rimelig av...

Les mer

SIMEN - sammen i menigheten

SIMEN PROGRAM 2024

Les mer

Møt teamet i 13-20

Samtaletilbudet for ungdom som drives av kirken i Sandefjord, har fått flere medarbeidere.  

Les mer

REGNBUEMESSE MED VIKTIG PREKEN

17. juni 2023 ble det holdt Regnbuemesse for første gang i Sandefjord prosti.

Les mer

Bryggekapellet

Les mer

Hvorfor gjerde rundt Sandefjord kirke?

Sandefjord kirke har blitt inngjerdet av sikkerhetsmessige hensyn fordi det faller skifer fra taket. Det er tre innganger som kan brukes in...

Les mer

Hverdagsmesser

Sandefjord kirke ønsker velkommen til hverdagsmesser noen onsdager hvert halvår. Det er en enkel gudstjeneste med nattverd , kaffe og sosia...

Les mer

Kirken for deg som er i sorg

Her kan du se hva Den norske kirke gjør i møte med sørgende. Du kan finne flere tilbud som kan være en støtte på veien videre etter et...

Les mer

Tilrettelegging i Sandefjord kirke

Sandefjord kirke har handicap parkering ved hovedinngangen. Ved hoved døren er det en rampe. I tillegg er det handicap inngang på vestsiden...

Les mer

Andaktsmøter og fellesskap på Forsmann- og Ranvik seniorsentre

Den norske kirke ved Sandefjord menighet holder Ettermidagstreff på Ranviksenteret en gang i måneden og Fredagsmøte på Forsmannsenteret ann...

Les mer

Sorggrupper

Oppstart av nye sorggrupper for voksne i april 2024

Les mer

Hjelp til selvhjelp

Dette er en brosjyre som kommunen har laget. Den inneholder informasjon om nyttige nettsteder, telefoner og andre resurser som kan benyttes...

Les mer

Avskjed med en allsidig musiker

Søndag 30. mai ble det holdt avskjedsgudstjeneste med kantor Arnfinn Nedland. Han ble omtalt som et utpreget ja-menneske og en allsidig mus...

Les mer