SIMEN - sammen i menigheten


Høstens samlinger er klare

Simen har en todelt hensikt:
-Vi ønsker å tilby et sosialt fellesskap for voksne med nedsatt funksjon. Vi møtes i menighetssalen i Bugården kirke kl.18 til ca 19.10

-Vi ønsker å gi en arena for å vise tilhørighet til kirken så vi har sang, lystenning og bønn i kirkerommet fra 19.10 til 19.30.

Man kan delta på det første uten nødvendigvis å være med på det andre.
De som inviterer er frivillige og ansatte fra Vesterøy, Sandar, Sandefjord og Bugården menigheter i Den norske kirke. Vi forbereder en hyggelig kveld og ønsker flere deltakere.
 

Invitasjon fellesskapskveld 6. oktober

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

Simen høst 2022:

15. september kl 18.00 Bugården kirke. Samling

6.oktober  kl 18.00 Bugården kirke. Samling

10.november kl. 18.00 Bugården kirke. Samling

7. desember kl 18.00 Julekonsert i Sandefjord kirke med "No Limit"

 

 

 

 

 

 

Program høst 2022

 

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise i Sandefjord menighet,
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake