Kontaktinfo


Sandefjord menighet

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord - se kart
Telefon:
33 45 44 50
Epost:
post@sandefjord.kirken.no

Kirketjener

Sigbjørn Bakke Aamelfot

957 26 209

Send epost

Sokneprest og stabsleder

Therese Bustadmo

33423234

95767155

Send epost

Trosopplærer

Helene Magdalena Fevang

97798602

97798602

Send epost

Kapellan

Maria Dale Ljosland

41495233

Send epost

Kantor

Svein Rustad

33452345

90677508

Send epost

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød Sten

33423232

Send epost

Diakon

Lise Strandberg

95869786

95869786

Send epost