Kontaktinfo


Sandefjord menighet

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord - se kart
Telefon:
33 45 44 50
Epost:
post@sandefjord.kirken.no

Sokneprest og stabsleder

Therese Bustadmo

33423234

95767155

Send epost

Trosopplærer

Helene Magdalena Fevang

97798602

97798602

Send epost

Kapellan

Maria Dale Ljosland

41495233

Send epost

Kirketjener

Ian McCraken

92496857

92496857

Send epost

Kantor

Svein Rustad

33452345

90677508

Send epost

Kirketjener i Arnadal kirke, Skjee kirke og Sandefjord kirke For tiden i permisjon

Siv Therese Sommerstad

48227980

Send epost

Administrasjonssekretær

Camilla Granerød Sten

33423232

Send epost

Diakon

Lise Strandberg

95869786

95869786

Send epost