Tilrettelegging i Sandefjord kirke


Sandefjord kirke har handicap parkering ved hovedinngangen. Ved hoved døren er det en rampe. I tillegg er det handicap inngang på vestsiden. Salmene som skal synges på gudstjenestene legges ut på nettet med nummer i Salmeboka (forbehold om endring). På gudstjenestene blir man møtt av en kirkevert. Det er teleslynge i kirken.

 

For å komme til handicap parkeringen kjører du inn fra baksiden (den korte siden mot kirkegården). Kjør langs kirken på siden mot parken og du finner parkeringen rett fram.

Ved hovedinngangen er det en rampe over de to trappetrinnene. Den kan fint brukes til rullator og ikke så brede eller tunge rullestoler. Har du tyngre rullestol anbefales handicap inngangen på vestsiden av kirken mot parken. Den har automatisk døråpner på rekkverket. Du kommer inn i en gang. Neste dør har også automatisk døråpner du trykker på. Gangen på vestsiden har også handicap toalett.

Inne i kirken er det god plass ved noen av benkene til rullestol ved enden av radene ut mot sidene. Ved nattverd deles det som regel ut i koret (foran trappene). Hvis alterringen benyttes, settes det opp rampe eller man kan sette seg på 1. rad og få nattverd der.

Kirken har teleslynge. Du kan kontakte kirkeverter ved inngangen eller kirketjener hvis du ønsker å benytte en hørestav for å nyttegjøre deg teleslyngen. Ellers skal det være mulig å stille de fleste høreapparater inn på teleslyngen.

Salmeboka finnes i en blå utgave med litt stor skrift uten noter.

Har du andre spørsmål om tilrettelegging og deltakelse, kan du kontakte diakon Lise Strandberg på tlf. 95 86 97 86

 

Tilbake