Besøksvenn


Har du lyst til å få eller være en besøksvenn?

 

[BILDETEKST]

I møte med ulike utfordringer i livet som eksempelvis sykdom, tap av arbeid eller helse, sorg eller alderdom, kan vi noen ganger føle oss alene. Da kan det være godt å ha et medmenneske som kommer på besøk enten hjem til deg, eller som en turvenn, cafèvenn eller kulturvenn. Kirken ønsker å bidra i byen vår til at mennesker skal møtes og støtte og oppmuntre hverandre. Derfor vil vi gjerne koble besøkere og besøksvenner.

Dersom du har lyst til å få besøk eller være en besøksvenn, så ta kontakt.

Nærmere informasjon ved henvendelse til diakon Lise Strandberg 95 86 97 86

Tilbake