Dåpsklutene fra Madagaskar


 

[BILDETEKST]

Dåpsklutene fra Madagaskar

Hver gang det er dåp i Sandefjord kirke, blir dåpsbarnet tørket med en klut brodert på Madagaskar. Motivet er en due som symboliserer Den hellige ånd. Familiene får kluten med hjem og slik er det mange tråder fra Sandefjord til Madagaskar. Slik synliggjøres at vi er en del av den verdensvide kirke. Gjennom Det norske misjonsselskap ønsker vi som menighet å delta utenfor landegrensene. Vår forbindelse til den afrikanske øya går gjennom tidligere diakon i menigheten, Sigrun Volden, som også har vært misjonær på Madagaskar. Ved å støtte Sandefjord menighets misjonsprosjekt i Antsiraba og på lansbygda rundt, kan DU bidra i den verdensvide kirke. 

Arbeidet vi støtter gjøres i samarbeid med Den gassisk-lutherske kirke. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter. I byen Antsirabe støtter vi kirkens arbeid blant de fattigste av de fattige gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og barnehjem. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige. Vi støtter også kompetanseutvikling i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.

Her er link til NMS nettsider om vårt prosjekt:

https://nms.no/land/madagaskar/

 

Tilbake