Konfirmasjon 2022


Konfirmasjon 2022 - Påmeldingen har åpnet! Nå er det din tur til å bli konfirmant.

 

[BILDETEKST]

Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål.
Helt enkelt det som er viktig for deg.
Konfirmasjon handler også om å bli
bedre kjent med kristen tro.
Du får muligheten til å utforske
mange viktige spørsmål.
Gjennom året drar vi på leir/tur,
og det hele avsluttes med en høytidelig
og vakker konfirmasjonshandling lørdag 4. og søndag 5. juni 2022.
 

En konfirmanttid for alle

Kirken er et mangfoldig fellesskap,
og vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid.
Er det behov for individuell tilrettelegging,
ta kontakt med menighetspedagog Helene Magdalena Fevang.
Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet.
Se mer på dovekirken.no.
Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det,
uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg.
Se mer på kirken.no/samisk.

Se også info om leir på Solgården for personer med særskilte behov.
 

Er du ikke døpt?

Du er velkommen til å være med i konfirmanttiden
selv om du ikke er døpt.
Men selve konfirmasjonsgudstjenesten
forutsetter at du er døpt. Hvert år blir omtrent 1000
ungdommer døpt i løpet av konfirmanttiden.
 

To valg: 1) Sandefjordskonfirmant eller 2) Kulturkonfirmant

1) Sandefjordskonfirmant

Konfirmantundervisningen er en blanding av lek og læring.
Det er rom for spørsmål av alle slag,
og det beste en konfirmantlærer vet,
er gode samtaler med konfirmantene.
Her er noe av det vi skal oppleve sammen og lære om:

-Konfirmanthelg på Knattholmen
-Vennskap og relasjoner
-Gud, Jesus og Den hellige ånd
-Solidaritet og nestekjærlighet
-Sorg og glede, godt og vondt
-Kjærlighet, seksualitet og samliv
-Bibel og bønn
-Gudstjeneste og nattverd
-Selvbilde og menneskesyn
-Miljø og rettferdighet
-Erfaring med kristne praksiser

Du kan ønske undervisning på onsdager kl.1345-1515 eller
torsdager kl.1515-1645

Ansvarlig: Menighetspedagog Helene Magdalena Fevang
 

2) Kulturkonfirmant - 10 plasser

I samarbeid med Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK)
tilbyr menigheten et spennende og lærerikt
konfirmantopplegg med fokus på kunst og kultur.
Gjennom året vil du møte flere kunstnere og musikere
og glede deg over flotte kulturopplevelser.
Som kulturkonfirmant får du et utviklende
dannelsesår med godt sosialt fellesskap og
verdifulle opplevelser på vei inn i det voksne liv.
Konfirmantåret slutter med en tur til en større europeisk storby. Ved påmelding på nettet, skriver du noen ord
om hva slags kulturinteresser du har:
Spiller du instrument, synger, danser,
er med teatergruppe, er glad i kunst el?
Etter påmeldingsfristen 23. august får du
beskjed om du får plass.
Hvis du ikke får plass er velkommen som Sandefjordskonfirmant.

Ansvarlige: Sokneprest Therese Bustadmo og kulturkirkekantor Svein Rustad

Kostnader

Kulturkonfirmant koster kr.3200 (inkl. tur)
og Sandefjordskonfirmant koster kr.1600 (inkl. konfirmanthelg).
Alle betaler kr.1600 ved påmelding. De som blir kulturkonfirmanter,
får faktura på restbeløp senere.
Økonomi skal ikke være en hindring for deltakelse.
Har dere utfordringer med dette,
ta kontakt med menighetspedagog Helene Magdalena Fevang.
 

I 2022 er det konfirmasjon lørdag 4. og søndag 5. juni.

 

PÅMELDING

 

Konfirmantene somebilde.jpg

 

 

Tilbake