Lys våken


For 11 og 12 åringer

 

[BILDETEKST]

Et arrangement for 11 og 12 åringer, med overnatting i kirken. 
Lys Våken skal være med og oppfylle menighetens visjon for trosopplæring: "Til en tro som bærer."
- Vi ønsker at barna skal bli kjent med kirken og de som jobber og er der.
- Vi ønsker at barna skal få inngående kjennskap til fortellingen om Jesus som 12-åring i tempelet.
- Vi ønsker å vektlegge at vi kan være lys våkne for hverandre, oss selv og Gud.
- Vi ønsker at barna skal oppleve at kirken er et hjem for dem, og at det vi lærer, ser og gjør har overføringsverdi til livet forøvrig.
 

Tilbake