Ledertrening


 

[BILDETEKST]

Et opplegg som begynner året etter du har vært konfirmant og er et 3 årig kurs.
Tiltaket arrangeres og gjennomføres i samarbeid med Sandar og Bugården menigheter.
Dette arbeidet bygger på et felles ønske om å samle ungdommene i menighetene og gi dem et godt miljø. Som grunnlag for samarbeidet er våre felles verdier:
LEKENT, INKLUDERENDE, KRISTUSSENTRERT, TRYGT
Her lærer man om verdier, seg selv som leder, spiser, er med på andakt, deltar på leir, har praksis inn i menigheten og får et større fellesskap med andre ungdommer. 
 

Tilbake