Hverdagsmesser


Sandefjord kirke ønsker velkommen til hverdagsmesser noen onsdager hvert halvår. Det er en enkel gudstjeneste med nattverd , kaffe og sosialt samvær etterpå. Sang og musikk rettes mot den eldre generasjon.

 

 

 

Datoer for våren 2024: 24. april, 22. mai og 19. juni

Hverdagsmessene starter kl.12.

Alle blir møtt i døra og tilbys hjelp dersom man ønsker det. Teleslynge i kirken.       

Kontakt diakon Lise Strandberg (95 86 97 86) angående transport eller andre spørsmål.

 

 

 

Tilbake