Nytt lystenningsalter


Vi har fått nytt lystenningsalter i Sandefjord kirke 

Teksten finnes også på ukrainsk og russisk i artikklen

Nytt lystenningsalter i kirken

På høyre side i kirken er det satt opp et lystenningsalter i tilknytning til vår kjente lysglobe. Her er det gjenkjennelige elementer fra ortodoks kirke. Dette er gjort med tanke på ukrainske flyktninger som kommer til byen. Sentralt på alterbordet er det plassert et Mara-ikon som heter Sorgens gudsmor. Dette gir en forbindelse til Ukraina og byen Mariupol som betyr Marias by. 

 

Ikonet er malt av Sven Aasmundtveit.

Han skriver om Maria:

 

  • Maria fikk del i den største glede, men også den største sorg. Som mor opplevde hun at det kjæreste hun eide, sønnen sin, ble torturert til døde på den mest grusomme måte. Hun sto selv ved korset under denne pinselen.

 

  • Maria representerer også kirken og alle de som tror på Jesus. Slik Maria gråt over Sønnens lidelser, skal også vi ta del i denne sorgen. Vår kjære frelser, venn og bror, led og døde for hver enkelt av oss. Men i denne sorgen gjemmes også grunnen til den store gleden. Død ble vendt til liv, og gleden skulle rekke sorgen sine hender.

TEKSTEN FINNES OGSÅ PÅ UKRAINSK OG RUSSISK HER

 

Alterbordet kan brukes av alle

for stillhet, ettertanke, lystenning og bønn.

Kirken er åpen før og etter arrangementer.

Det vil bli "Åpen kirke" i mai-september. Sandefjord kirke holdes åpen for byens befolkning og turister hver onsdag kl.13-15 og hver lørdag fra 15-16. (Med forbehold om enkelt arrangementer.) 

Tilbake