Konfirmasjon 2023


Påmeldingen til konfirmasjon 2023 er nå åpen!

Er du født i 2008 og har lyst til å være konfirmant i Sandefjord menighet, så meld deg på nå! Du kan velge om du vil være Sandefjordskonfirmant eller Kulturkonfirmant.

 

1) Sandefjordskonfirmant

Sammen med andre ungdommer får du lære mer om deg selv, om Gud, om kristen tro og om den verden du er en del av. Konfirmasjonsundervisningen er en blanding av lek og læring, med mye rom for spørsmål og refleksjon.
I tillegg til undervisningssamlinger, består konfirmasjonstiden av gudstjenester, innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp, og ikke minst konfirmantleir - et høydepunkt for mange!

Undervisningen foregår i Sandefjord kirke omtrent annenhver onsdag.
Du kan velge om du vil delta på undervisning kl. 13:45-15:15 eller kl. 15:30-17.

Ansvarlig: Kapellan Maria Dale Ljosland
 

2) Kulturkonfirmant - 10 plasser

I samarbeid med Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) tilbyr menigheten et spennende og lærerikt konfirmantopplegg med fokus på kunst og kultur. Gjennom året vil du møte flere kunstnere og musikere og glede deg over flotte kulturopplevelser. Som kulturkonfirmant får du et utviklende dannelsesår med godt sosialt fellesskap og verdifulle opplevelser på vei inn i det voksne liv. Konfirmantåret slutter med en tur til en større europeisk storby. Ved påmelding på nettet, skriver du noen ord om hva slags kulturinteresser du har: Spiller du instrument, synger, danser, er med teatergruppe, er glad i kunst e.l.? Etter påmeldingsfristen 1. september, får du beskjed om du får plass. Hvis du ikke får plass, er du velkommen som Sandefjordskonfirmant.

Ansvarlige: Sokneprest Therese Bustadmo og kulturkirkekantor Svein Rustad

 

 

En konfirmanttid for alle

Kirken er et mangfoldig fellesskap, og vi ønsker at alle skal få en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med kapellan Maria Dale Ljosland.

Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet. Se mer på dovekirken.no.

Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg. Se mer på kirken.no/samisk.

 

Er du ikke døpt?

Du er velkommen til å være med i konfirmasjonstiden selv om du ikke er døpt. Men selve konfirmasjonshandlingen forutsetter at du er døpt. Hvert år blir omtrent tusen ungdommer døpt i løpet av konfirmanttiden.

 

Kostnader

Å være Sandefjordskonfirmant koster kr. 1.750 (inkl. leir), og å være Kulturkonfirmant koster kr. 3.200 (inkl. fly og hotell på tur).

Alle betaler kr. 1.750 ved påmelding. De som blir kulturkonfirmanter, får tilsendt faktura for restbeløp senere.

Økonomi skal ikke være en hindring for deltakelse som konfirmant! Har dere utfordringer med dette, ta kontakt med kapellan Maria Dale Ljosland.

 

Konfirmasjonsdagen

I 2023 er det konfirmasjonsgudstjenester i Sandefjord kirke lørdag 3. juni og søndag 4. juni.

 

Meld deg på her!

 

Tilbake