Hvorfor gjerde rundt Sandefjord kirke?


Sandefjord kirke har blitt inngjerdet av sikkerhetsmessige hensyn fordi det faller skifer fra taket. Det er tre innganger som kan brukes inn og ut. Besøkende til kirken bruker enten hovedinngang eller handicapinngang på vestsiden. Disse er det nå tak over.

 

 

Det er uvisst hvor lenge inngjerdingen må stå slik, men det må være på denne måten inntil taket er utbedret. Det vil være kostbart. Her kan man lese rapporten etter befaring av situasjonen:

Anbefalte tiltak

 • Med basis i våre registreringer på befaringen, informasjon fra byggherren og våre vurderinger gjort i ettertid anbefales i hovedtrekk følgende utbedringsarbeider:
 • Utskifting av alle typer beslag (valm-, mønebeslag, kilrennebeslag, lektebeslag,Murkronebeslag, vegg- og skottrennebeslag) på alle takflatene. Det er lagt til grunn at nye beslag skal være av kobber.
 • Utskifting av kobbertekningen på de 4 små tårn med kobbertekning.
 • Utskifting av kobbertekning/beslag på tårntoppene.
 • Utbedring og overflatebehandling av spirene.
 • Påføring av bladgull på værhane.
 • Utskifting av båndtekningen på takark takflate nord.
 • Utskifting av takrenner, taknedløp og bordtakbeslag.
 • Demontering, nedtaking, sortering, rengjøring og lagring av skiferstein på samtlige takflater inkl. tårnene med skifertekning.
 • Opptransport og remontering (gjenbruk) av ca. 60-75 % av eksist. skiferstein.
 • Levering og montering av ca. 25-40 % nye tilsvarende skiferstein.
 • Utskifting av undertaksbelegg på samtlige takflater.
 • Utskifting av råteskadd taktro på samtlige takflater, det er antatt fra ca. 5-10% råteskadd taktro.
 • Utskifting av lynvern på tårn og levering og montering av lynvern på takflatene på skipene og øvrige takflater.
 • Utbedring av fasadene over takrenne nivå, dvs. murfasadene over taket. Det omhandler bl.a.omspekking av mørtelfuger, fjerning av maling på pussede flater, pussutbedring og ny overflatebehandling.
 • Utbedring av murkroner under takrenner og på gavlvegger før nytt beslag monteres. Det gjelder bl.a. fastmuring av løse teglstein m.m.
 • Kontroll av innfestingen av skiferheller på skråflater, sålbenker, nisjer på alle fasadene.
 • Entreprisekostnaden er grovt estimert til ca. kr. 30,0 mill kroner inkl. mva.
 • Rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Handicapinngang. Foto: Lise Strandberg 

Tilbake