FASTEAKSJONEN 2023


Nesten 800 millioner mennesker i verden i dag lever uten tilgang på rent vann. Men det er håp, og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler om å gi vann til dem som trenger det, enten de er i Syria, Somalia, Pakistan eller Ukraina.

I fastetiden har vi fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, Det er håp i en dråpe vann!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er også Sandefjord menighets fasteaksjon. Vi håper at alle som har mulighet vil gi et bidrag til aksjonen og Kirkens Nødhjelps viktige arbeid for mennesker i nød.

Sandefjord menighet har opprettet en egen spleis der menigheten, konfirmantene og alle som ønsker å bidra kan gi. Gaven vil da bli registrert på Sandefjord menighet, og det vil til enhver tid være mulig å se hvor mye vi har samlet inn til årets innsamlingsaksjon.

HER KAN DU GI EN GAVE TIL VÅR SPLEIS

Konfirmantene i Sandefjord menighet bidrar i år til årets fasteaksjon ved å delta på et Globalløp. I forkant av selve aksjonsdagen, tirsdag 28. mars, vil konfirmantene skaffe seg sponsorer. Etter Globalløpet rapporterer de tilbake til sine sponsorer om hvor mange runder de greide å løpe/gå/krabbe (- her er det bare kreativiteten som setter grenser!) innen oppsatt tid. Sponsorer kan enten støtte med et fast beløp eller et beløp per runde.

I tilegg til konfirmantenes innsats, håper vi i Sandefjord menighet at også mange flere vil bidra ved å gi en gave til vår spleisaksjon - eller gi til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon på andre måter.

Tilbake