Konfirmantpåmelding
Sandefjord menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite med hensyn til allergi, behov eller lignende? (Dette er taushetsbelagt.)

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Velg konfirmantgruppe
Konfirmasjon lørdag 4. juni kl. 10 2022
Konfirmasjon lørsdag 4. juni kl. 12 2022
Konfirmasjon lørdag 4. juni kl. 14:00 2022
Konfirmasjon søndag 5. juni kl. 11:00 2022
Velg undervisningstidspunkt. Undervisningen er på onsdager kl. 13:45 og torsdag 15:15.For kulturkonfirmanter er undervisningen på onsdager fra 14-15:30

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
For kulturkonfirmantene: Skriv kort hvilke kulturinteresser du har. F.eks. om du spiller et instrument, synger, danser er med i teatergruppe, er glad i kunst eller lignende.
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Sandefjord menighet
Organisasjonsnummer: 976990633

Konfirmantbetaling Sandefjord 2022 Beløp: kr 1600,00 (NOK)
De som skal være kulturkonfirmanter vil få en faktura på restbeløpet senere.