Dåp i Sandefjord menighet


 

[BILDETEKST]

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

For påmelding til dåp gå til: sandefjord.kirken.no/dåp

Her vil du også finne mer informasjon om å være fadder, praktiske forberedelser og dåpsliturgien.

Tilbake