Årsmøte 24. mars


Det er årsmøte rett etter gudstjenesten 24. mars, Palmesøndag. 

Tilbake