Menighetsrådet


Sandefjord menighetsråd 2019-2023

 

[BILDETEKST]

Bente Aven Lang, leder, tlf: 48223122, bente@lang.no

Tone Bergene Aabrekk

Øystein Selnes

Hilde Kristine Forsberg

Maiken Horn Bolset

Jan Arild Nordin, Hystadveien

Inger Marie Skårslette

Dag Ivar Løkkemyhr

Kåre Henning

Lillian Nilsen

Ragnhild Køltzow

Turid Haugen

Tilbake